Exèrcits participats torneig verd III

Aquí hi ha les tres llistes que faltaven del torneig verd. Són les llistes dels generals guanyadors o sigui que les podeu copiar i veure com, on ells apallissen rivals, els simples mortals fem el ridícul. Això si, la culpa és dels daus 🙂

Victor G.

UnidadNotas
Uglak Arrancajetoz 
Kaudillo Orco NegroE. Pellejo’Ierro, Tranka Aplaztakraneos, Arm. Pesada
Gadnuk el Bailon 
Chaman Goblin NocturnoNivel 2, Zeta Magika, Aro Pegapiñoz
Gimmkeb Zetaloka 
Chaman Goblin NocturnoNivel 2, Zeta Magika
Chicoz de Uglak 
19 Guerreros Orcos GrandotezGrupo de mando completo, 2 Rebanadora
Jefe 
Desolladores Negroz 
20 Guerreros OrcosGrupo de mando completo, Arma a dos manos
Jefe 
Pinchonez Zinieztroz 
32 Goblins NocturnosGrupo de mando completo, grrotes, 2 Redes
Jefe 
3 Fanaticos 
Merodeadorez Aullantez 
5 Jinetes de LoboMusico
Cortatobilloz Ezmirriaoz 
4 Peanas de Snotlings 
Cozechakadaverez 
Karro de LobosCuchillas
3 GoblinsLanzas, arcos cortos
2 Lobos Gigantes 
Ziegavidaz 
Karro de LobosCuchillas
3 GoblinsLanzas, arcos cortos
3 Lobos Gigantes 
Comilludoz Descontroladoz 
Garrapatos Despachurradores 
El Gran Machakador 
Lanzapiedroz 
3 Goblinsarma de mano
Flatulentoz Zanguinarioz 
10 Jinetes de JabaliGrupo de mando completo, lanza, escudo, armd.ligera
Jefe Jinete de JabaliEst. Beztia de Nogg
El Pequeño Oleg 
Gigante 
Mordizkitoz 
Garrapato Colosal 

GENERAL: Flunskins
COMANDANTE 
Kaudillo goblinarmadura ligera
Arma a dos manos
Objetos mágicos
Pózima Tirapalante de Guzzla
 Ezkudo Pellejo’ierro
HÉROES 
Gran jefe goblinArmadura ligera
Portaestandarte
Estandarte mágico
Eztandarte del beztia de Nogg
Chamán goblin silvanoHechicero de nivel 2
Objetos mágicos
Pergamino de dispersión
Piedras de energía
Chamán goblin nocturnoHechicero de nivel 2
Objetos mágicos
Pergamino de dispersión
Chamán goblinHechicero de nivel 2
Montado en lobo
Objetos mágicos
Aro pegapiñoz de Nibbla
Bákulo Chorizador
Héroe goblinarco corto
armadura ligera
montado en carro de lobos
lanzas para los goblins del carro
lobo adicional
Objetos mágicos
Pinchapuerkoz de Porko
 Escudo Encantado
BÁSICAS 
Gitilla el Kazador con 4 aulladorez 
Goblins comunes x 20Escudo
Armadura ligera
Portaestandarte, Campeón, músico
Merodeadores odiosos
Goblins silvanos x 21Escudo
Portaestandarte, campeón, músico
Goblins nocturnos x 21Arco Corto
Fanáticos x 2
Músico
Redes
Arkeros orcos x 10Jefe orco
Jinetes de lobo goblin x 5Músico
Lanzas, arcos cortos
Jinetes de araña goblin x 5Músico
Lanzas, arcos cortos
ESPECIALES 
Karro de goblinsLanzas 
Orcos negros x10Arma a dos manos
Escudo
Jefe orco negro
Jinetes de garrapato x 10 
SINGULARES 
Gigante
Troglagobs x 15 Arco corto
ENRIC: MACHOTEZ DE GRIMGOR
nota: mpc = músic, porta, campeón
nota, P = Portaestandartes. Tindran encanteri gràcies a Kareto de Gorko
  

COMANDANTS I HEROIS

 • Gran Chamán Orko lvl4. 2 pergaminos, aro pegapiñoz
 • Gran Jefe Orko Negro porta de batalla, koraza dura de pelar
 • General: Gran Jefe Orko Negro, P

jabalí, armadura pesada, escudo arma a dos manos

UNITATS BÀSIQUES

 • 23 Orkos Grandotes arma adicional, mc
 • 20 Orkos Grandotes arma adicional, mp P

estandarte de guerra

 • 16 Orcos arma adicional, mpc, P

Trapo chorreante

 • Jinetes de Jabalí grandotez, lanza, escudo, mp  P

estandarte del bestia de Nogg

 • 5 Jinetes de Jabalí grandotez 2**, lanza, escudo, mp P
 • 5 Jinetes de Jabalí lanza, escudo, mp P

UNITATS ESPECIALS

 • 1 Troll
 • 1 Karro de Jabalíez
 • 1 Karro de Jabalíez
 • 2 Lanzapinchoz con 2espabilagoblins

UNITATS SINGULARS

 • Gigante
 • Kareto de Gorko

I amb això s’acaben les llistes dels deu generals verds. A veure si ho podem repetir l’any que ve.

EMiN

Exèrcits participants en el torneig verd II

Més llistes d’exèrcit del torneig.

Marc

Llista només de Hobgòblins. Va fer patir a tots els generals verds perquè amb el seu bon paper a l’inici del torneig van acabar jugant a la primera taula. Afortunadament la covardia d’aquests verds traïdors els va acabar passant factura i van acabar a només quatre places de l’ultima posició.

Comandante

• Ghazak el Khan

Héroe

• Kaudillo Hobgoblin portaestandarte de batalla + armadura ligera +lobo gigante s+ Efigie de Hashut

• Kaudillo Hobgoblin + frasco demoníaco de Ashak + armadura ligera +arma a dos manos+arco

TB

• 12 jinetes de las estepas+ músico+ campeón+ lanza+ arco+ escudo

• 5 jinetes de las estepas+ lanza+ escudo+ arco+ músico

• 5 jinetes de las estepas+ lanza+ escudo +arco +músico

• 10 arqueros hobgoblin+ músico

• 20 lanceros esclavos goblins con lanza

TE

• 2 lanzavirotes

• 1 lanzacohetes hobgoblin  

• 1 lanzacohetes hobgoblin

• 20 Despojadores hobgoblin de Throg

TS

• 18 krujemadres

• Gigante

Enric R

Una llista que, a diferència de totes les anteriors, tenia el domini absolut de la màgia (tant de bo s’haguessin creuat amb els hobgòblins :-).

 Comandante

1.- Gran Chaman Orco lvl4

Bastón rugoso buzgob

Heroes

1.- Gran Jefe Orco Arma 2 manos

Koraza dura de pelar de drog

2.- Chamán Goblin Nocturno lvl2

Aro pega píñoz

3.- Chamán Goblin Nocturno lvl2

Unidades Básicas

1.- Goblins nocturnos x25, lanza, Redes x2, Portaestandarte

fanàticsx2

2.- Goblins nocturnos x21, arc, fanàticsx2

3.- Guerreros orcos x16 arma de mano adicional

Jefe,Portaestandarte

4.- Guerreros orcos Grandotez x16 Armadura pesada, escudo

Portaestandarte

Estandarte de guerra

5.- Jinetes de lobox5 lanza, músico, arc

6.- Jinetes de lobox5 lanza, músico, arc

7.- Snotlings x3

Unidades Especiales

1.- Orcos negros x10 Arma 2 manos, Jefe

2.- Rebaño garrapatos: goblinx4, Garrapatox6, Garrapato Saltarín x1

3.- Karro de jabalíes

4.- Karro de jabalíes

Unidades Singulares

Garrapato Colosal

Vagoneta Snotling

Victor P

Una llista molt equilibrada que va donar bastanta guerra. Els seus fanàtics van ser els més letals del torneig.

NomEquipo
Gran Chaman Goblin Nocturno N4Bazton rugozo, mejor kachivache
Chaman Goblin nocturno N2Zeta zombrelolokoz, amuleto verde mokoso
Gran Jefe Orco en carroPinchapuerkoz, escudo encantado, arm pesada
Gran Jefe Orco Porta de Batallaeztandarte del bestia de nogg, arm pesada
20 Goblins nocturnosGarrote, GM, 2 fanatics
22 Goblins nocturnosGarrote, GM, 3 fanatics
5 jinetez de lobolanza, escudo, musico
5 jinetez de lobolanza, escudo, musico
20 Orcosarm ligera, escudo GM
20 Orcos Grandotez2 armas de mano, arm pesada, GM, eztandarte del waagh de gorko
2 lanzapinchoz 
7 Garrapatos, 3 musicos goblin1 garrapato saltarin
5 jinetez jabalilanza, escudo GM, trapo de guff
Escupegarrapatos 

EMiN

Exèrcits participants al torneig verd

Molts m’heu demanat les llistes d’exèrcit del 1er torneig verd celebrat l’altre dia a Kekolandia. Com els diversos generals m’han donat permís us les poso a continuació (la meva era aquesta)

Les primeres tres llistes només porten gòblins, les dues primeres la llista goblin nocturn i la tercera genèrica però només amb gòblins.

Destacar la valentia o temeritat dels dos generals nocturns en posar el seu comandant a sobre d’un enorme bolet!

1.-Jordi

Garbuix d’en Razkaorellez ( MDNR Goblins Nocturnos)

Comandant

Razkaorellez – Kaudillo goblin nocturno

Arma de mano, Armadura pesada, Escudo

Garrapato cavernícola

Objetos mágicos: Hacha zertera de Ulag, Zetaz zombreroloko

Hérois

-Gran jefe goblin nocturno  

Arma de mano, Armadura pesada

Estandarte de la Luna Malvada

-Chamán goblin nocturno Nivel 2  

Pergamino de dispersión

Unitats bàsiques  

-20x Goblins nocturnos [armadura lleugera, escut,llança, grupo mando]

3x fanàtics, 2 xarxes

-20x Goblins nocturnos [armadura lleugera,escut,llança, grupo de mando]

-20x Goblins nocturnos [arco corto, armadura ligera, arma de mano]

-20x Goblins nocturnos [arco corto, armadura ligera, arma de mano]

-2x Snotlings

Unitats especials

-10x Jinetez de garrapato

-Rebaño de garrapatos 12x Garrapatos

3x Garrapatos saltarines

5x Pastores de garrapatos

-Lanzagarrapatos

-3x Trolls de piedra

Unitats singulars

-Garrapatos dezpachurradores

-Garrapato colosal

 Ivan
Tipo de Lista: goblin nocturna
Comandante
1.- Kaudillo goblin nocturno
Escudo, lanza, Mejor kachivache pa’l ke manda, Brebaje de Hongos
Garrapato Cavernicola
Heroes
1.- Portaestandarte de batalla Goblin Nocturno
Arma de mano, Armadura ligera
Eztandarte de la Luna Malvada
2.- Gran Jefe Goblin nocturno Armadura ligera, escudo
Último Kaztañazo de Wollopa
Pózima Tirapalante de Guzzla
3.-Chaman Goblin Nocturno
1 Zeta Mágika
Zetaz Zombreroloko
Unidades Básicas
1.- 30 Goblins Nocturnos  Lanzas, escudos Musico, portaestandarte, 6 redes
3 Fanaticos
2.- 40 Goblins Nocturnos Lanzas, escudos, 10 redes
3 Fanaticos
3.- 10 Goblins Nocturnos con arco
Unidades Especiales
1.- 10 Jinetez de Garrapato
2.- 10 Jinetez de Garrapato
3.- 6 Pastor de Garrapatos
17 Garrapatos
4.- Lanzagarrapatos
Unidades Singulares
Garrapatos Despachurradores
Gigante

Cristian:

D’aquest general vull destacar-ne dues coses: tot i que era la seva primera vegada que jugava amb OiG va portar totes les miniatures pintades i eren totes les miniatures que tenia d’aquest exèrcit! Bé estrictament parlant es veu que també té un troll, però tothom sap que el troll del pas de la cagalera és molt lleig.

 PERSONAJES 
1Kaudillo Goblin NocturnoArm.Ligera
  Tranka Aplaztakráneos, Escudo Pellejo’ierro
1Gran Jefe Goblin NocturnoArm.Ligera. Portaestandarte de Batalla
  Estandarte del Beztia de Nogg
1Gran Jefe GoblinÚltimo Kaztañazo de Wollopa
 Lobo GiganteEscudo Hechizado
1Chamán Goblin NocturnoArma de mano. Nivel 2. Zeta mágika
  Perg.Dispersión, Kollar de Huezoz y Kolmilloz
1Gran Jefe Goblin NocturnoArm.Ligera, Escudo
  Mordisco de Acero
1Chamán Goblin SilvanoArma de mano. Nivel 2. Pint de Guerra
  Perg.Dispersión, Aro Pegapiñoz de Nibbla
 
 UNIDADES BÁSICAS 
28Goblins nocturnosArma de mano, Lanza y Escudo
  Estandarte y Músico
 Fanático2 Fanáticos. 4 redes
24Goblins nocturnosArma de mano, Lanza y Escudo
  Estandarte y Músico
 Fanático1 Fanáticos. 4 redes
20Goblins nocturnosArco Corto y Arma de mano
  Músico. 7 Redes
7Jinetez de loboArma de mano, Lanza y Escudo
 Lobo GiganteMúsico y Portaestandarte
8Acechantes de Snagla G.Arma de mano, Lanza y Escudo. Porta y Músico
 Snagla GrobspitKuchilla de Snagla
 Araña GigantePinturas de Guerra
 UNIDADES ESPECIALES 
1Karro de LobozCuchillas
 Goblin (3)Arco Corto, Lanzas
 Lobo Gigante (2) 
 UNIDADES SINGULARES 
1GiganteGarrote
   
1AracnarokLanzarredes
 8xGoblin SilvanoArcos Cortos

Der fet ara té un orc. La miniatura de l’orc assegut en un tro d’avatars of war que es van endur tots els participants del torneig. Possiblement ell serà el primer que ens l’ensenyi pintada.

I fins aquí els generals gòblins, a veure si demà us porto la resta.

EMiN

Nota: Demano disculpes pels canvis de format però cada general em va enviar la llista en un format diferent i tot i que intento homogeneïtzar-ho no me n’acabo de sortir.

Resultats del torneig

Ahir es va celebrar el 1er torneig verd. Us poso la classificació del torneig.

En ser un torneig atípic també es van tenir en compte altres dades molt importants que van ser dignes de rebre reconeixements i premis. Són el numero de ferides causades al propi exercit pels fanàtics (columna 3), ferides fetes pels fanàtics a l’exèrcit enemic (columna 4) i número d’animositats. Evidentment els generals no sabien que es valorarien aquests factors, si no potser haguessin portat exèrcits diferents, però per una vegada calia premiar aquells que són capaços de resistir la frustració de veure les tropes del teu exèrcit barallant-se entre elles o com un guerrer propi, mig drogoaddicte, amb una bola de ferro destrueix el teu estimat gegant.

GeneralsPuntsferides pròpiesFerides enemicN. animositats
Victor G.500118
Enric P.447
Flunskins369113
Marc 324
Victor P.322229
Enric R.168217
Jordi16587
Cristian14097
EMiN32200
Ivan1610121
Els resultats de EMiN i Ivan són de només dues batalles pel que van fora de la classificació i no optaven als premis. L’exèrcit de l’Enric era una llista d’orcs que no podia portar gòblins i el del Marc un exèrcit de hobgòblins pel que no participaven en la categoria de baixes per fanàtics. En Xavi té fama de no tenir animositats i certament sembla una fama merescuda.

Si puc properament us penjaré les diverses llistes

EMiN

Nou troll pel Waagh

Fa temps vaig participar al kicksatarter de massive darkness. És un joc de masmorres hereu del Hero Quest, joc que em va iniciar al món friki. Vaig participar al projecte de micromecenatge per tenir un joc de taula amb el que jugar amb els nens. Un cop el vaig tenir a casa vaig veure que el joc era molt complex i no era apropiat per nens de 6 anys, però en canvi les miniatures eren d’un material molt resistent, ideals perquè que els nens hi juguessin. Així el massive darkness ha passat ha ser un joc pels nens però jo m’he n’he quedat una miniatura, el troll:

Massive_Darkness_troll_cmon
En base quadrada formarà part de la meva horda Troll

EMiN

Fans de la medicina tradicional

Sangonera_medicinalis
“Manera correcta d’aplica les sangoneres”, a VAN DEN BOSSCHE, Willem. Historia Medica, 1638.

Durant l’edat mitjana i fins ben entrat el segle XIX les sagnies eren un tractament freqüent, perquè es pensava que extraient sang la salut millorava. El mecanisme per extreure la sang era fer un tall o aplicar sangoneres. La conseqüència era, evidentment, la contrària a allò que es pretenia, perquè la pèrdua de sang debilitava les persones malaltes. 

Gràcies a grans pensador com Bacon, Descartes, Galileu o Hume es va anar desenvolupant el mètode científic. Així el coneixement ja no venia de la tradició sinó de l’experiència que s’obté de les dades que són recollides pels sentits. I d’allí en va sortir la medicina basada en l’evidència i els assajos clínics.

Sotmesa la sagnia al mètode científic va resultar que només era eficaç pel tractament de tres malalties l’hemocromatosi, la policitèmia vera i la porfiria cutània tarda (totes elles molt infreqüents) sent abandonada la seva pràctica exceptuant-ne casos puntuals.

Això va fer que la cria de sangoneres s’aturés i sumada a la introducció del cranc de riu americà i a la contaminació de rius i estanys europeus que la població de sangoneres disminuís dràsticament i s’extingis de moltes zones, fent-la molt escassa als nostres rius.

Jo sóc un home de ciència, però també sóc un home respectuós amb les creences de la gent, pel que a tots aquells amants de la medicina tradicional, holística, ayurvèdica, alternativa i homepàtica he trobat un lloc que els encantarà. És la bassa d’Oles a la Val d’Aran i és plena de sangoneres. Perquè vacunar-nos si podem anar a banyar-nos en una bassa i rebre un tractament tradicional i natural? . Vinga aquest cap de setmana tots a fer una capbussada!

Són fàcils de veure nedant per la bassa

EMiN

Vigileu que ve un taxi!

A la natura hi ha molts animals verinosos. El verí generalment el fan servir per caçar. Al mossegar a la seva presa li injecten el verí el que els permet atrapar animals més grossos. El verí també els serveix per a defensar-se dels depredadors. Però en aquest cas no tenen un interés especial en matar, simplement volen no ser atacats. Per això molts animals verinosos avisen perquè no t’hi apropis. Hi ha moltes maneres d’avisar, la serp de cascavell ho fa fent soroll però molts ho fan pel color. Els colors més triats per a avisar del perill són el groc i el vermell. Al nostre entorn, la combinació més comú és la de de groc i negre. El groc és dels colors que es veuen millor tant quan hi ha molta llum com poca i amb el negre encara contrasta més (A la llum del dia, el color més visible és el groc, seguit, per aquest ordre, pel roig, el verd i el blau. Quan es fa fosc, el color que es veu més bé és el verd, i després el groc, el blau i finalment el vermell). Per tant ser groc et fa molt visible tant de dia com amb poca llum.

Això és així des de fa milers d’anys, pel que hem evolucionat sabent això de manera innata. És possible que no sàpigues quin animal tens davant però si és groc i negre, instintivament sabràs que és millor no apropar-si. Això és el que va passar a les meves nebodetes, quan un dia jugant al pati van veure un animal de color taxi i em van venir a buscar.

Com tots haureu endevinat, l’animaló que van trobar les meves nebodes era una escorpita o escolopendra (Scolopendra cingulata). Aquest centpeus (que de fet en té 42) al primer segment del tronc hi té un parell d’ullals verinosos. Les preses són capturades pel darrer parell de potes, proveït de fortes espines i ungles; tot seguit, girant el cos, li claven les forcípules, que injecten verí que les paralitza o les mata. Malgrat que la seva mossegada és molt dolorosa, sovint s’han exagerat els efectes de la seva picada i en cap cas és mortal.

Recordeu estimats lectors, els taxis a la natura són perillosos

Bon dijous

EMiN

Gòblins nocturns mercenaris

S’acaben les vacances d’estiu i toca tornar a pintar gòblins per poder arribar als 5000 punts.

Avui us porta una nova unitat de gòblins nocturns. Aquí no he seguit l’esquema de colors habitual. El motiu és que n’estava fins al capdamunt de pintar gòblins liles i blaus, però per ser políticament correcte m’he inventat una història per justificar el canvi de colors.

Un grup de gòblins cansats de viure sempre a una cova i menjar només bolets van decidir fer-se espases de lloguer i marxar com a mercenaris per tot el vell món. La seva poca habilitat marcial i covardia els fa fer poc populars i difícilment trobaven algú que els volgués contractar. Tot va canviar quan es van fer amics d’un ogre. Amb l’ajuda d’aquest es van fer famosos com a guerres i molts generals els van contractar. El gran nombre de banderes capturades en són un bon exemple. Lamentablement tant de temps fora de les seves coves va fer que la roba se’ls anés fent malbé per això ja cap porta les túniques amb els colors de la tribu.

warhammer_gòblins_nocturns
Han capturat banderes d’altres tribus gòblins, skavens, bretoniants, homes bèstia…
Warhammer_goblins_nocturns_abanderats_banderes
Per fugir menys sovint van posar una bola de ferro amb cadena a l’abanderat, des de llavors no fugen mai

EMiN

Bon inici de curs

Bon dia estimats lectors.

Les entrades de natura es van aturar per culpa del confinament. Ara ja fa bastant de l’última entrada i tot i que això de la Covid va per llarg, sembla que ja no ens confinen pel que intentaré, de nou, presentar cada dijous una entrada.

L’entrada que ha tingut més èxit fins ara és una entrada sobre gats pel que aquest retorn també el dedicarem a ells.

Els gats com tots sabeu tenen unes urpes retràctils (que tenen la capacitat de contreure’s per quedar amagades sota la pell). El que no és tant conegut és que és una característica pròpia de tots els felins. Per tant treure i amagar les ungles també ho poden fer els lleons, els tigres o els pumes i panteres.

Però sempre hi ha excepcions. El guepard no pot amagar les ungles. El motiu és perquè les ungles li permeten adherir-se millor al terra quan corre igual com els tacs de les botes dels futbolistes. Però hi ha uns altres felins francament desconeguts que tampoc tenen ungles retràctils. Alguns perquè són felins molt primitius i no van adquirir aquesta habilitat com la fossa i altres perquè com els guepards l’han perdut. Tots ells són molt esquerps i en perill d’extinció o francament amenaçats pel que potser no arribarem a saber mai perquè van perdre aquesta habilitat. Són el gat pescador (Prionailurus viverrinus), el gat de cap pla (Prionailurus planiceps), gat d’Iromote (Prionailurus iriomotensis) i la fossa de Madagascar (Cryptoprocta ferox).

Com és tradició cal afegir algun vídeo. Aquí us poso un parell de vídeos, en el primer el Shere Khan li ensenya a la serp Kaa la seva habilitat amb les ungles

Al segon la meva amiga Ka li demana al seu gat Sir Kan que li ensenyi les ungles (amb una certa oposició per part seva i una esgarrapada per la Ka 🙂

Bon dijous

EMiN

Create your website with WordPress.com
Per començar