Un heroi de ferro per comandar als guerrers del bosc

Totes les miniatures de gòblins amb aranyes són gòblins silvans, però hi ha una miniatura de 3ª edició que va en aranya però el que la munta és un goblin amb armadura. És el goblin de ferro. Evidentment el meu waagh també té aquesta miniatura i us la mostro aquí pintada. EMiN

Create your website with WordPress.com
Per començar